Bảo mật thông tin

  1. Thông tin cá nhân

 Với việc tham gia repair.vn, bạn đồng ý sẽ cung  cấp một số thông tin cá nhân cơ bản để hệ thống có thể đưa ra những gợi ý nội dung phù hợp nhất với bạn, đồng thời tăng trải nghiệm và mức độ hài lòng của bạn với hệ thống. Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 - Địa chỉ IP máy tính của bạn

 - Cookies

 - Địa chỉ email

 - Địa chỉ sinh sống của bạn

 

 Chúng tôi chỉ sử dụng email của bạn với mục đích giữ kết nối giữa bạn và repair. Email của bạn sẽ được sử dụng để cập nhật các nội dung mới trên repair.vn hoặc các thông báo khác (khi có thành viên khác trả lời câu hỏi của bạn hoặc khi bạn nhận được câu hỏi từ thành viên khác). Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách truy cập vào trang hồ sơ của mình và chọn “Tôi không muốn nhận email từ repair.vn"

 

 Địa chỉ của bạn sẽ được sử dụng khi bạn yêu cầu chuyên gia của repair đến và sửa chữa các vấn đề bạn gặp phải. Chúng tôi sẽ tìm đến các chuyên gia đang ở gần bạn nhất để giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Nếu bạn chưa cung cấp địa chỉ cho chúng tôi trên hồ sơ của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp khi bạn yêu cầu dịch vụ của repair.vn.

 

 Các thông tin cá nhân của thành viên sẽ được giữ kín và không được sử dụng vì một mục đích nào khác ngoài việc nâng cao trải nghiệm người dùng.